Lokacija pisarne Naročanje strank Cene storitev Začetek
       
   

VLOGA NOTARJA

Notar

  • opravlja javno službo za sestavljanje javnih in zasebnih listin,
  • zagotavlja pravno varnost pri sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov,
  • nepristransko in objektivno svetuje pravo pot, po kateri se pride varno do cilja.

Slovenski notar je:

  • diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom in najmanj petletno dobo praktičnih izkušenj,
  • strokovno usposobljen zlasti za sestavljanje javnih in zasebnih listin o pravnih poslih (pogodbah, izjavah volje itd.),
  • oseba javnega zaupanja, ki jo imenuje država,
  • nepristranski in objektiven pravni svetovalec, ki je dolžan pošteno in vestno svetovati vsem udeležencem pravnega posla,
  • dolžan varovati kot tajnost zaupane podatke o osebah, dejstvih in pravnih razmerjih.

Notar je dolžan zaupano delo opraviti vestno in pošteno. Za svoje delo je notar odškodninsko odgovoren z vsem svojim premoženjem, pa tudi disciplinsko in kazensko, če bi pri delu prekršil svoje poklicne dolžnosti ali storil kaznivo dejanje. Zato mora delati zanesljivo in preudarno, strokovno pravilno in nepristransko. Ker opravlja javno službo kot svoboden poklic, je neodvisen od državnih organov.

Neposreden nadzor nad poslovanjem notarja opravlja Notarska zbornica Slovenije. Disciplinski organi zbornice obravnavajo kršitve dolžnosti pri opravljanju notarskega poklica.

Nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata izvaja tudi Ministrstvo za pravosodje RS. Glede zadev, ki jih notarju zaupa sodišče, pa opravlja nadzor nad zakonitostjo notarjevega dela predsednik višjega sodišča.

Vir: Notarska zbornica Slovenije

 

       
     
Notariat
Notarske storitve
Vloga notarja
Zgodovina notariata
Razlaga pojmov
Notarski predpisi
Zakon o notariatu
Notarska tarifa
Pravilnik o poslovanju notarja
Zanimivosti
Sodna praksa
STORITVE LAHKO PLAČATE S PLAČILNIMI KARTICAMI
  
Pravno obvestilo
         
   
  Podatki    
  NOTARKA JANJA LUIN    
  Mediatorka in sodni tolmač za angleški jezik
  Ferrarska ulica 30
  6000 Koper - Capodistria
  Tel. +386 5 6305 365  Fax +386 5 6305 360  Mail: janja.luin@siol.net
  TRR VOLKSBANK d.d. SI56 3000 0000 6676 158
       
           
   
  Uradne ure  
  Pon 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Tor 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Sre 9h - 12h  in  13h - 17h  
  Čet 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Pet 9h - 12h  in  13h - 14h  
           
     Začetek  |  Notarska zbornica  |  Uporabne povezave  |  Natisni              
        © 2009 IUScom d.o.o.