Lokacija pisarne Naročanje strank Cene storitev Začetek
       
   

ZGODOVINA NOTARIATA

Notariat ima na Slovenskem dolgo tradicijo, z začetki v 18. stoletju. Z razvojnimi spremembami pod različnimi državnimi ureditvami, je bil uveljavljen vse do leta 1944, ko ga je takratna oblast z odlokom AVNOJ- a ukinila. Podlago za ponovno uvedbo je dobil v novi Ustavi Republike Slovenije, ki opredeljuje notariat kot javno službo, ki jo ureja zakon. Na tej osnovi je bil sprejet tudi zakon o notariatu, v katerem so zapisana temeljna načela o notariatu, statusu notarja, notarskem poslovanju ter notarski zbornici.

Notarji se obvezno združujejo v Notarsko zbornico Slovenije, ki je po zakonu o notariatu pravna oseba, ki skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata, zastopa interese notarjev in notarskih kandidatov ter opravlja druge naloge, na podlagi zakonskih pooblastil.

Pri nas je uveden t.i. latinski tip notariata, ki ga pozna večina držav po vsem svetu. Notarska zbornica Slovenije je leta 1997 postala članica Mednarodne unije latinskega notariata (UINL), ki trenutno združuje 72 držav, med njimi 19 držav članic Evropske unije. Zaradi podobne organiziranosti notariata v teh državah je omogočeno trdno mednarodno povezovanje notarjev in učinkovito opravljanje notarskih storitev na področju mednarodnih pravnih odnosov.

Vir: Notarska zbornica Slovenije

 

       
     
Notariat
Notarske storitve
Vloga notarja
Zgodovina notariata
Razlaga pojmov
Notarski predpisi
Zakon o notariatu
Notarska tarifa
Pravilnik o poslovanju notarja
Zanimivosti
Sodna praksa
STORITVE LAHKO PLAČATE S PLAČILNIMI KARTICAMI
  
Pravno obvestilo
         
   
  Podatki    
  NOTARKA JANJA LUIN    
  Mediatorka in sodni tolmač za angleški jezik
  Ferrarska ulica 30
  6000 Koper - Capodistria
  Tel. +386 5 6305 365  Fax +386 5 6305 360  Mail: janja.luin@siol.net
  TRR VOLKSBANK d.d. SI56 3000 0000 6676 158
       
           
   
  Uradne ure  
  Pon 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Tor 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Sre 9h - 12h  in  13h - 17h  
  Čet 9h - 12h  in  13h - 16h  
  Pet 9h - 12h  in  13h - 14h  
           
     Začetek  |  Notarska zbornica  |  Uporabne povezave  |  Natisni              
        © 2009 IUScom d.o.o.